Om Svensk Skyddsplacering

Svensk skyddsplacering är specialiserat på skyddade boenden samt transporter. Vi jobbar
nära en större organisation där lång erfarenhet av vård, behandling och boende med stöd finns. Därigenom har vi en unik möjlighet att kombinera både skydd och vård.

Möjlighet till internationell placering finns.

KONTAKTA OSS