Föreläsning – Avhopparverksamhet

Vi jobbar med avhopparverksamhet till vardags och kan nu erbjuda en föreläsning om den kriminella livsstilen. Vi brinner för att nå ut till unga och kriminella som vill få hjälp med att lämna den eller gängmiljön.

Vi vänder oss till dig som lever i ett beroende, till dig som hamnat i ett medberoende och till dig som i din yrkesroll möter människor i ett beroende/medberoende men också till dig som vill göra en livsförändring från kriminalitet. 

Våra verklighetsberättelser och kompetenser ger en känslosam inblick i hur det är att leva i en livsstil där du är ”kriminell och det börjar redan i tanken”. Vi vet hur det är att ”trampat snett” i livet, varför vi gjorde det och vilka förödande konsekvenser det för med sig.

Vi har identifierat vad som är nycklar till förändring och vill dela den kunskapen med dig. Vi vet vilka våra ”förebilder” är och hur det finns vägar tillbaka till en sund livsstil och inkludering i samhället på både kort och lång sikt.

Med våra breda kompetenser, livserfarenheter och bakgrunder som kriminella kommer ni få en föreläsning med fördjupning i områden så som trauman, övergrepp, vägen in i kriminalitet, destruktiva beteenden, utanförskap, droger, familjetragedi, kamp och stor sorg.
Vi kommer dela med oss av våra resor och vad som var avgörandet för vägen ur kriminalitet och vad för insatser som behövs att kunna bryta en kriminell livsstil. Genom våra föreläsningar ökar vi kunskapen, förståelsen och behoven. Kunskap är makt till förändring. Vi bidrar till en samhällsförändring för så väl individ till samhället i stort.

Klienter

När vi möter Klienter identifierar vi tillsammans framgångsfaktorer för att de ska ta tillbaka makten över sitt eget liv. Det krävs mod, styrka, engagemang och framför allt acceptans. I samhället måste Klienten få chansen och rätt stöd för att det ska vara fungerade i praktiken. För att det ska lyckas måste dessa insatser skräddarsys efter varje Klients behov och det måste finnas en samverkan mellan Klientklientcoach och myndighetsinstaser i samhället.

Idag vet vi att de förebyggande insatserna redan i tidig ålder minimerar risken att hamna i destruktiva miljöer. Samhället behöver agera proaktivt och i tidig ålder. Vinsten och effekten av det kommer visa sig genom minskad kriminalitet och ”trasiga människor som vill känna tillhörighet”. Vilket visar sig i både våra och andras berättelser. Här får ni möjligheten att ställa frågor, bolla tankar och funderingar.

Klientcoacher

I programmet, Avhopparverksamhet, samarbetar våra utbildade klientcoacher med instanser så som socialtjänsten, Socialstyrelsen, polisen, arbetsförmedlingen och andra instanser för att bygga broar och kunna stötta klienten i rätt riktning in i samhället. Resultatet leder till att en medmänniska, ja det kan vara ditt barn, bror, syster, anhörig, vän, en granne får verktyg, stödet, chansen och möjligheten att leva ett sunt och friskt i ett innanförskap i samhället.

Klientcoachernas utbildningskompetens:

• Kriminalitet som livsstil
• MI (Motiverande samtal)
• Ungdomscoach
• Våld i nära relationer

Vi finns på 0706 19 29 99 dygnet runt