Skyddsplacering

Svensk Skyddsplacering erbjuder skyddade boenden i hela landet

Inför varje skyddsplacering görs en riskbedömning samt säkerhetsanalys, därefter matchas boende, geografiska förutsättningar och eventuell sidoproblematik.

Vi använder oss av boendelösningar som är individ och uppdragsanpassade. Vi jobbar med resursboenden, bredvid boenden samt egna boenden. För minderåriga utan vårdnadshavare har vi trygga konsulentstödda familjehem. Våra boenden är inte registrerade och därmed ej heller sökbara.

Stödinsatser och genomförandeplan planeras i samråd med uppdragsgivaren och anpassas efter den placerades behov.
Vi jobbar kontinuerligt tillsammans med den placerade utefter uppdragets specifikationer.
Vi har egen personal utbildad i Patriark samt Kälvesten.

Ni är välkomna att höra av er till oss så berättar vi gärna mer om hur vi jobbar.