Avhopparverksamhet

Vi lägger stort fokus på att jobba nära klienten för att kunna identifiera klientens kriminella identitet. Syftet med det är att skapa oss en bra och rättvisande grund för ett långsiktigt arbete mot att bryta kriminella vanor och värderingar och uppnå en normal syn på samhället.

Metoder:

  • MI, Motiverande samtal- evidensbaserade, professionella, icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring.
  • Hantering av ilska och aggression.
  • Kriminalitet som livsstil, Identifiering av kriminellt tankemönster.
  • Relationsbyggnad, Verkan av att ha stabilaförebilder under längre tid.
  • Missbruksidentifiering.
  • Våld i nära relation.
  • Konflikthantering.
  • Ledarskap.
  • Traumahantering och identifiering.

Våra avhopparcoacher har levt ett kriminellt liv där de själva upplevt våld, droger, utanförskap, segregation och fängelsestraff. Men framför allt har de valt att lämna det livet och på ett framgångsrikt sätt fortbildat sig och kan nu dra nytta av de egna erfarenheterna i arbetet med att hjälpa personer som är den situationen de själva varit i.

Utöver den livserfarenheten har de en sannantagen erfarenhet av utbildningar och arbete vid SIS, Socialpedagogik, MI, Ungdomscoach utbildning, KSL, HVB hem, kontaktmannaskap, elevassistent och gängrelaterade avhopp i samarbete med polisen.

Inom KSL och MI är vi berättigade att utbilda andra. I samarbete med Kriminalvården har vi utbildat deras personal i bemötande och handhavande av personer som avtjänar långa straff för allvarlig brottslighet.

Föreläsning – Avhopparverksamhet

Vi finns på 0706 19 29 99 dygnet runt