Avhopparverksamhet

Vi lägger stort fokus på att jobba nära klienten för att kunna identifiera klientens kriminella identitet. Syftet med det är att skapa oss en bra och rättvisande grund för ett långsiktigt arbete mot att bryta kriminella vanor och värderingar och uppnå en normal syn på samhället.

Metoder:

  • MI, Motiverande samtal- evidensbaserade, professionella, icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring.
  • Hantering av ilska och aggression.
  • Kriminalitet som livsstil, Identifiering av kriminellt tankemönster.
  • Relationsbyggnad, Verkan av att ha stabilaförebilder under längre tid.
  • Missbruksidentifiering.
  • Våld i nära relation.
  • Konflikthantering.
  • Ledarskap.
  • Traumahantering och identifiering.

Våra avhopparcoacher har stor erfarenhet av att jobba med människor med bakgrund i ett kriminellt liv där man upplevt våld, droger, utanförskap, segregation och fängelsestraff.

Avhopparcoacherna har av även erfarenhet av att utbilda och arbete vid SIS, Socialpedagogik, MI, Ungdomscoach utbildning, KSL, HVB hem, kontaktmannaskap, elevassistent och gängrelaterade avhopp i samarbete med polisen.

Inom KSL och MI är vi berättigade att utbilda andra. I samarbete med Kriminalvården har vi utbildat deras personal i bemötande och handhavande av personer som avtjänar långa straff för allvarlig brottslighet.

Föreläsning – Avhopparverksamhet